Sunday, September 27, 2009

Passionately Patience - Love others practically!“There’re times Patience is to love,
There’re times Patience is to choose resolving way,
There’re times Patience is to be whole,
There’re times Patience is to avoid hurting each other.”

Bamboo wallhanging of "Patience" in Vietnamese calligraphy above my computer desk, a cherished token of affection from the beloved after Tet 2007 time apart, often provides such practical living tips on true interacting lovingly with everyone around me. 

"Có khi Nhẫn để yêu thương,
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan,
Có khi Nhẫn để vẹn toàn,
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.”

Tấm trúc treo tường với thư pháp chữ Nhẫn phía trước bàn ngồi máy vi tính, món quà thương mến lưu giữ mãi từ người yêu quý sau khoảng thời gian về quê hương Tết 2007 cách xa nhau, thường đem đến cho mình sự nhắc nhở thực tế cách sống ứng xử yêu thương chân thành với tất cả mọi người chung quanh.

Born for Love,
JNN 111 

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete