Friday, September 25, 2009

Gratitude to Love to be loving - Love yourself everyday!
Simple memento of a wonderful family trip to Thap Ba pagoda in Nha trang, Vietnam during Tet 2008 (Lunar New Year celebration), a round white stone with beautiful calligraphy purchased from a loving soul with such melancholy eyes, has become the daily reminder of loving myself first with 5 minutes each morning sitting still focusing solely on the stone, to clean the mind (before cleaning face and body) to live for love and be loving.

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương." 

"Thank you life each early morning waking up,
For giving me another day to love."

Một kỹ vật đơn giản chuyến du lịch tuyệt vời cùng gia đình, tham quan Tháp Bà ở Nha trang, hòn đá trắng thiên nhiên với hai câu thư pháp tuyệt đẹp, mua từ một tâm hồn yêu thương với đôi mắt buồn, đã trở thành sự nhắc nhở hằng ngày yêu mình trước tiên, ngồi yên tỉnh 5 phút mỗi buổi sáng nhìn tập trung vào cục đá tròn, như đang rửa sạch trí óc (trước khi rửa mặt và cơ thể) để sống cho yêu thương trọn từng ngày một.

Born for Love,
JNN 111

No comments:

Post a Comment