Thursday, October 1, 2009

Discovered my Sacred Gifts – Love yourself by living what you’re born for and “gifted” to do!
Loving my blessed life has been enhanced through the affirming discovery of what I was born for and “gifted” to do that is meaningful to me, contributing to the lives of my loved ones and the good of society.  I feel privilege to have discovered and affirmed my 3 main Sacred Gifts: encouragement, facilitation and cultural integration, among the 24 blessings to all of us human beings.  Sacred Gifts are blessed natures of being within each of us possessing our own unique “humaness”.

What an extraordinary joy of life, attending my 2-day "Discovery Your Sacred Gifts" workshop in May 2008!  I'm impressed immensely with the two beautiful loving-kindness souls who led such heart-warming and soul-searching workshop: Ms. Monique MacDonald, Master Trainer and Ms. Jan Janzen, Author & Enterpreneur.  Love yourself evermore loving your life and discover your Sacred Gifts soon www.yoursacredgifts.com!


Yêu quý cuộc đời diễm phúc bội phần thêm nữa qua sự nhận định khám phá về bản thân mình đã sinh ra với đời để làm gì cho nghĩa lý chính mình, như “ơn trên” đã ban phước để mình đóng góp lợi ích cho những thân nhân yêu thương và cho xã hội.  Mình vinh dự được khám phá và khẳng định 3 Thiên Phúc chính thực cá nhân mình: khuyến khích, tiếp dẫn và hòa nhập văn hoá, trong 24 ơn huệ ban cho tất cả nhân loại chúng ta.  Thiên Phúc là những ơn huệ bản chất nhân phẩm "tiềm năng" trong mỗi chúng ta với sở hữu riêng biệt nhân loại của từng cá nhân.

Thật sự một niềm vui kỳ diệu cảm nhận với lần tham dự 2 ngày sinh hoạt "Khám phá Thiên Phúc của Bạn" vào tháng Năm, 2008!  Mình  thán phục hoàn toàn với hai tâm hồn xinh đẹp của yêu thương và từ bi điều hành dịp sinh hoạt tâm linh này: cô Monique MacDonald, Huấn Luyện Viên Cao cấp và cô Jan Janzen, Nhà văn & Doanh Nhân.  Hãy yêu mình luôn thêm nữa yêu quý cuộc đời và khám phá thật sớm những Thiên Phúc của bạn www.yoursacredgifts.com!               


Born for Love,
JNN 111

Tuesday, September 29, 2009

Make time for ordinary pleasures to experience life extraordinary joys - Love life simply!Conscientiously reserving time for simple life pleasures frequently leads me to feel such extraordinary joys of abundant living and loving life. 

During a recent visit to orphanage Mai Tam House in Saigon, Vietnam for Tet 2009 celebration, I saw that a cheap plastic building block toy become multiple joyful things to those bright-eye-wonder unfortunate children.  I thought about many of my elementary school-aged students in Vancouver and their innocent pleasures with continually-updated portable electronic games.


Luôn cố gắng dành thời gian cho những sự thoải mái thư giản bình dị thường đem đến cho mình nhiều niềm vui hạnh phúc kỳ diệu trong cuộc sống phong phú và đầy yêu thương. 

Trong dịp Tết 2009 thăm viếng nhà mồ côi Mái Ấm Mai Tâm, mình thấy rằng với các đứa bé ngây thơ bất hạnh đó, chỉ một cục đồ chơi ráp hình nhỏ bằng cao su rẻ tiền được vui sướng tưởng tượng làm ra đủ thứ đồ vật thích thú.  Cũng đã nghĩ đến các em học sinh nhỏ của mình ở Vancouver và sự thích thú vô tư tương tự của các em với những máy chơi "games" điện tử rất gọn luôn phải được tâng cấp tinh vi.

Born for Love,
JNN 111


Please view the fun video clip below for a brief ordinary eye-ear pleasure and hope that some extraordinary life joy will come your way. 

Xin mời xem đoạn video thú vị dưới đây cho một thoải mái giản dị cái nhìn và cái nghe với hy vọng bạn sẽ cảm nhận niềm vui kỳ diệu nào đó của cuộc đời.


Sunday, September 27, 2009

Passionately Patience - Love others practically!“There’re times Patience is to love,
There’re times Patience is to choose resolving way,
There’re times Patience is to be whole,
There’re times Patience is to avoid hurting each other.”

Bamboo wallhanging of "Patience" in Vietnamese calligraphy above my computer desk, a cherished token of affection from the beloved after Tet 2007 time apart, often provides such practical living tips on true interacting lovingly with everyone around me. 

"Có khi Nhẫn để yêu thương,
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan,
Có khi Nhẫn để vẹn toàn,
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.”

Tấm trúc treo tường với thư pháp chữ Nhẫn phía trước bàn ngồi máy vi tính, món quà thương mến lưu giữ mãi từ người yêu quý sau khoảng thời gian về quê hương Tết 2007 cách xa nhau, thường đem đến cho mình sự nhắc nhở thực tế cách sống ứng xử yêu thương chân thành với tất cả mọi người chung quanh.

Born for Love,
JNN 111