Sunday, October 11, 2009

Gracias a La Vida / Thanks to Life – Love life with gratitude of big and small things

The simply beautiful gratitude-to-life lyrics below have always moved my heart and thought at this Thanksgiving time (in Canada) it is quite relevant to share them lovingly with everyone.  The lovely song was introduced to me by a kind co-worker and good friend Soledad Gonzalez who translated it from original Spanish composition.   Soledad and I worked closely for 2 years co-coordinating a “tough love” community project Family Violence among Ethno-cultural Communities, and put together a regional training manual “Bridging the Gap: Cultural Sensitive Training for Multi-disciplinary Service Providers”.

Những lời nhạc đơn giản tuyệt diệu cảm tạ cuộc đời dưới đây, luôn sưởi ấm lòng mình và trong dịp Lễ Tạ Ơn (tại Canada) xin chia sẻ thân thương với tất cả mọi người.  Mình được biết đến nhạc phẩm này do cô Soledad Gonzalez (một bạn đồng nghiệp rất tử tế và người bạn thật tốt) dịch ra từ nguyên bản sáng tác tiếng Tây ban nha.  Mình và Soledad đã từng làm việc sát cánh khoảng 2 năm, cùng phối hợp một chương trình cộng đồng về “cứng rắng yêu thương” Bạo hành trong Gia đình với Các Cộng đồng Sắc tộc dân, và soạn thảo tài liệu huấn luyện "Kết nối Khoảng cách: Huấn luyện Nhạy cảm Văn hóa cho Chuyên viên Đa ngành Dịch vụ Công chúng".

Gracias a la vida / Thanks to Life
Cám ơn Cuộc đời
 
Gracias a la vida, life has given me so much
Given me big and small things, two eyes to see all things
So I can clearly distinguish the blackness from the whiteness
And in the sky the brightness of the stars above me
And in the crowded streets I can pick out the one who will love me.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Cho tôi việc to vật nhỏ, cặp mắt để nhìn thấy tất cả
Để tôi có thể nhận ra thật rõ nơi đen tối có vùng trong trắng
Như trên bầu trời sáng chiếu những vì sao
Và qua những con đường chen chút tôi có thể tìm ra người yêu tôi.

Gracias a la vida, life has given me so much
Gave me hearing and memory, to record nature's melody
I hear crickets and canaries and giant hammers pounding
And thunder resounding and the cry of the starling
And the sweet and tender voice of my own darling.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Cho tôi thính giác trí nhớ, để ghi âm điệu nhạc thiên nhiên
Tôi nghe ve kêu, chim hoàng yên hót và máy búa khổng lồ đập ầm ỹ
Như đòn sấm vang dội cùng tiếng gọi của chim sáo đá
Và giọng nói dịu ngọt của người tôi yêu qúy.
 
Gracias a la vida, life has given me so much
Tired feet for traveling, and roads for unraveling
I’ve been to the cities, the prairies and the mountains
Saw the streams and the fountains but my sweetest hours
Were spent in your house on the street where you live with your garden flowers.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Đôi chân du hành mỏi mệt, và những con đường để tháo gỡ
Tôi vẫn đến nhiều phố phường, đồng bằng và non núi   
Đã thấy nhiều dòng nước cùng thác chảy nhưng thời giờ êm dịu nhất
Trôi qua tại nhà em trên con đường em ở trong khu vườn em trồng hoa.
  
Gracias a la vida, life has given me so much
All of the laughter and the weeping that comes after
So I can clearly distinguish the joy from the sorrow.
Two things that I can borrow, to make melody
I hold the guitar but you gave the song to me.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Tất cả những tiếng cười rồi tiếng khóc nó đến tiếp sau đó
Để tôi có thể nhận ra thật rõ niềm vui từ nỗi đau
Hai cái tôi có thể mượn, để tạo nhạc điệu
Tôi ôm cây đàn nhưng em đã cho tôi bài hát.

(Violeta Parra, Santiago, Chile)

Born for love,
JNN 111

Please click below to watch and hear wonderful music written by Violeta Parra expressing gratitude to life, performed by a beautiful loving soul Mercedes Sosa.

Mời bạn bấm vào dưới đây để xem và nghe đoạn video nhạc cảm tạ cuộc đời do nghệ sĩ Violeta Parra sáng tác, với tiếng hát trình diễn đầy tâm hồn yêu thương của ca sĩ Mercedes Sosa.

    


No comments:

Post a Comment