Sunday, October 11, 2009

Gracias a La Vida / Thanks to Life – Love life with gratitude of big and small things

The simply beautiful gratitude-to-life lyrics below have always moved my heart and thought at this Thanksgiving time (in Canada) it is quite relevant to share them lovingly with everyone.  The lovely song was introduced to me by a kind co-worker and good friend Soledad Gonzalez who translated it from original Spanish composition.   Soledad and I worked closely for 2 years co-coordinating a “tough love” community project Family Violence among Ethno-cultural Communities, and put together a regional training manual “Bridging the Gap: Cultural Sensitive Training for Multi-disciplinary Service Providers”.

Những lời nhạc đơn giản tuyệt diệu cảm tạ cuộc đời dưới đây, luôn sưởi ấm lòng mình và trong dịp Lễ Tạ Ơn (tại Canada) xin chia sẻ thân thương với tất cả mọi người.  Mình được biết đến nhạc phẩm này do cô Soledad Gonzalez (một bạn đồng nghiệp rất tử tế và người bạn thật tốt) dịch ra từ nguyên bản sáng tác tiếng Tây ban nha.  Mình và Soledad đã từng làm việc sát cánh khoảng 2 năm, cùng phối hợp một chương trình cộng đồng về “cứng rắng yêu thương” Bạo hành trong Gia đình với Các Cộng đồng Sắc tộc dân, và soạn thảo tài liệu huấn luyện "Kết nối Khoảng cách: Huấn luyện Nhạy cảm Văn hóa cho Chuyên viên Đa ngành Dịch vụ Công chúng".

Gracias a la vida / Thanks to Life
Cám ơn Cuộc đời
 
Gracias a la vida, life has given me so much
Given me big and small things, two eyes to see all things
So I can clearly distinguish the blackness from the whiteness
And in the sky the brightness of the stars above me
And in the crowded streets I can pick out the one who will love me.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Cho tôi việc to vật nhỏ, cặp mắt để nhìn thấy tất cả
Để tôi có thể nhận ra thật rõ nơi đen tối có vùng trong trắng
Như trên bầu trời sáng chiếu những vì sao
Và qua những con đường chen chút tôi có thể tìm ra người yêu tôi.

Gracias a la vida, life has given me so much
Gave me hearing and memory, to record nature's melody
I hear crickets and canaries and giant hammers pounding
And thunder resounding and the cry of the starling
And the sweet and tender voice of my own darling.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Cho tôi thính giác trí nhớ, để ghi âm điệu nhạc thiên nhiên
Tôi nghe ve kêu, chim hoàng yên hót và máy búa khổng lồ đập ầm ỹ
Như đòn sấm vang dội cùng tiếng gọi của chim sáo đá
Và giọng nói dịu ngọt của người tôi yêu qúy.
 
Gracias a la vida, life has given me so much
Tired feet for traveling, and roads for unraveling
I’ve been to the cities, the prairies and the mountains
Saw the streams and the fountains but my sweetest hours
Were spent in your house on the street where you live with your garden flowers.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Đôi chân du hành mỏi mệt, và những con đường để tháo gỡ
Tôi vẫn đến nhiều phố phường, đồng bằng và non núi   
Đã thấy nhiều dòng nước cùng thác chảy nhưng thời giờ êm dịu nhất
Trôi qua tại nhà em trên con đường em ở trong khu vườn em trồng hoa.
  
Gracias a la vida, life has given me so much
All of the laughter and the weeping that comes after
So I can clearly distinguish the joy from the sorrow.
Two things that I can borrow, to make melody
I hold the guitar but you gave the song to me.

Cám ơn đời, đời luôn cho tôi thật nhiều
Tất cả những tiếng cười rồi tiếng khóc nó đến tiếp sau đó
Để tôi có thể nhận ra thật rõ niềm vui từ nỗi đau
Hai cái tôi có thể mượn, để tạo nhạc điệu
Tôi ôm cây đàn nhưng em đã cho tôi bài hát.

(Violeta Parra, Santiago, Chile)

Born for love,
JNN 111

Please click below to watch and hear wonderful music written by Violeta Parra expressing gratitude to life, performed by a beautiful loving soul Mercedes Sosa.

Mời bạn bấm vào dưới đây để xem và nghe đoạn video nhạc cảm tạ cuộc đời do nghệ sĩ Violeta Parra sáng tác, với tiếng hát trình diễn đầy tâm hồn yêu thương của ca sĩ Mercedes Sosa.

    


Thursday, October 8, 2009

A marvelous oxymoron “knife of the heart” – Love others with patienceContrary to the bright tackiness of deep red felt surface, embossed gold lettering and fancy borders, the scroll artwork titled "Patience" (a thoughtful souvenir of Hue Festival summer ’08, from Tuan a closed friend who traveled there from Vancouver to attend it), I look occasionally at this wall hanging on the right side of my bedroom and find it quite soothing to the eyes and comforting to read its elegant words.  It whispers encouragement, "Look  right ... patience" especially during needed quiet times to ponder in the comfortable bedroom, about difficult situations that careful interactions must be considered within my family, at my workplace and in my community, as well as with organizations.  In Chinese languages and traditional Vietnamese script, the word "patience" is consisted of two character strokes “knife” over “heart”.  What a marvelous oxymoron of such meaningful word!  Loving truly in any relationship is “tough” love with the strength of patience.

Patience
“Refrain from anger an instant,
Avoid worry a matter one hundred days.
Want harmony a hierarchy at work,
Practice of patience a priority.
Origin each person comprised hundred behaviours,
Conduct of patience is sublime.
Father and son’s patience for each other,
Perfect principles intact.
Husband and wife’s patience with each other,
The children avoid abandonment.
Siblings’ patience unto one another,
Often makes warm and peaceful household.
Friends’ patience in each other,
Meaningful relationship would not fade.
Practice patience within oneself,
Become endearing and loved by many.
One who yet recognize patience,  
Still not being a well person. 


Ngược lại với sự óng ánh sặc sỡ nền nhung đỏ thẩm, chữ in nổi mạ vàng và hoa vân cầu kỳ, tấm vải nghệ thuật treo tường chữ Nhẫn (món quà lưu niệm ý nghĩa dịp Festival Huế hè 2008 từ anh Tuấn một người bạn thân mến ở Vancouver đã về tham dự), mình thường nhìn thấy nó hoàn toàn thanh lịch hòa hợp dịu mắt trên bức tường phía tay phải giường ngủ.  Nó thì thầm khuyên nhủ, "Nhìn phải ... nhẫn" nhất là những khoảng thời gian yên tỉnh mình cần suy ngẩm trong phòng ngủ dễ chịu êm dịu, về tình huống phức tạp và những cân nhắc ứng xử trong gia đình, nơi trường sở làm việc và ngoài cộng đồng đoàn thể.  Trong Hoa ngữ và chữ Nho cổ truyền Việt hóa, chữ "nhẫn" bao gồm hai nét viết “lưỡi dao” trên “trái tim”.  Một biểu tượng chữ nghĩa mâu thuẫn thật cao siêu!  Yêu thương chính thực trong bất cứ mối liên hệ nào, là yêu thương “cứng rắng” đầy nghị lực nhẫn nhịn.      

Nhẫn
“Nhịn được cái tức một lúc,
Tránh được mối lo trăm ngày.
Muốn hòa thuận trên dưới,
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu.
Cái gốc trăm nết,
Nết nhẫn nhịn là cao.
Cha con nhẫn nhịn nhau,
Vẹn tròn đạo lý.
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau,
Con cái khỏi bơ vơ.
Anh em nhẫn nhịn nhau,
Trong nhà thường yên ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn nhau,
Tình nghĩa chẳng phai mờ.
Tự mình nhẫn nhịn được,
Ai ai cũng mến yêu.
Người mà chưa biết nhẫn,
Chưa phải là người hay.”

Born for Love,
JNN 111

Thursday, October 1, 2009

Discovered my Sacred Gifts – Love yourself by living what you’re born for and “gifted” to do!
Loving my blessed life has been enhanced through the affirming discovery of what I was born for and “gifted” to do that is meaningful to me, contributing to the lives of my loved ones and the good of society.  I feel privilege to have discovered and affirmed my 3 main Sacred Gifts: encouragement, facilitation and cultural integration, among the 24 blessings to all of us human beings.  Sacred Gifts are blessed natures of being within each of us possessing our own unique “humaness”.

What an extraordinary joy of life, attending my 2-day "Discovery Your Sacred Gifts" workshop in May 2008!  I'm impressed immensely with the two beautiful loving-kindness souls who led such heart-warming and soul-searching workshop: Ms. Monique MacDonald, Master Trainer and Ms. Jan Janzen, Author & Enterpreneur.  Love yourself evermore loving your life and discover your Sacred Gifts soon www.yoursacredgifts.com!


Yêu quý cuộc đời diễm phúc bội phần thêm nữa qua sự nhận định khám phá về bản thân mình đã sinh ra với đời để làm gì cho nghĩa lý chính mình, như “ơn trên” đã ban phước để mình đóng góp lợi ích cho những thân nhân yêu thương và cho xã hội.  Mình vinh dự được khám phá và khẳng định 3 Thiên Phúc chính thực cá nhân mình: khuyến khích, tiếp dẫn và hòa nhập văn hoá, trong 24 ơn huệ ban cho tất cả nhân loại chúng ta.  Thiên Phúc là những ơn huệ bản chất nhân phẩm "tiềm năng" trong mỗi chúng ta với sở hữu riêng biệt nhân loại của từng cá nhân.

Thật sự một niềm vui kỳ diệu cảm nhận với lần tham dự 2 ngày sinh hoạt "Khám phá Thiên Phúc của Bạn" vào tháng Năm, 2008!  Mình  thán phục hoàn toàn với hai tâm hồn xinh đẹp của yêu thương và từ bi điều hành dịp sinh hoạt tâm linh này: cô Monique MacDonald, Huấn Luyện Viên Cao cấp và cô Jan Janzen, Nhà văn & Doanh Nhân.  Hãy yêu mình luôn thêm nữa yêu quý cuộc đời và khám phá thật sớm những Thiên Phúc của bạn www.yoursacredgifts.com!               


Born for Love,
JNN 111

Tuesday, September 29, 2009

Make time for ordinary pleasures to experience life extraordinary joys - Love life simply!Conscientiously reserving time for simple life pleasures frequently leads me to feel such extraordinary joys of abundant living and loving life. 

During a recent visit to orphanage Mai Tam House in Saigon, Vietnam for Tet 2009 celebration, I saw that a cheap plastic building block toy become multiple joyful things to those bright-eye-wonder unfortunate children.  I thought about many of my elementary school-aged students in Vancouver and their innocent pleasures with continually-updated portable electronic games.


Luôn cố gắng dành thời gian cho những sự thoải mái thư giản bình dị thường đem đến cho mình nhiều niềm vui hạnh phúc kỳ diệu trong cuộc sống phong phú và đầy yêu thương. 

Trong dịp Tết 2009 thăm viếng nhà mồ côi Mái Ấm Mai Tâm, mình thấy rằng với các đứa bé ngây thơ bất hạnh đó, chỉ một cục đồ chơi ráp hình nhỏ bằng cao su rẻ tiền được vui sướng tưởng tượng làm ra đủ thứ đồ vật thích thú.  Cũng đã nghĩ đến các em học sinh nhỏ của mình ở Vancouver và sự thích thú vô tư tương tự của các em với những máy chơi "games" điện tử rất gọn luôn phải được tâng cấp tinh vi.

Born for Love,
JNN 111


Please view the fun video clip below for a brief ordinary eye-ear pleasure and hope that some extraordinary life joy will come your way. 

Xin mời xem đoạn video thú vị dưới đây cho một thoải mái giản dị cái nhìn và cái nghe với hy vọng bạn sẽ cảm nhận niềm vui kỳ diệu nào đó của cuộc đời.


Sunday, September 27, 2009

Passionately Patience - Love others practically!“There’re times Patience is to love,
There’re times Patience is to choose resolving way,
There’re times Patience is to be whole,
There’re times Patience is to avoid hurting each other.”

Bamboo wallhanging of "Patience" in Vietnamese calligraphy above my computer desk, a cherished token of affection from the beloved after Tet 2007 time apart, often provides such practical living tips on true interacting lovingly with everyone around me. 

"Có khi Nhẫn để yêu thương,
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan,
Có khi Nhẫn để vẹn toàn,
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.”

Tấm trúc treo tường với thư pháp chữ Nhẫn phía trước bàn ngồi máy vi tính, món quà thương mến lưu giữ mãi từ người yêu quý sau khoảng thời gian về quê hương Tết 2007 cách xa nhau, thường đem đến cho mình sự nhắc nhở thực tế cách sống ứng xử yêu thương chân thành với tất cả mọi người chung quanh.

Born for Love,
JNN 111 

Friday, September 25, 2009

Gratitude to Love to be loving - Love yourself everyday!
Simple memento of a wonderful family trip to Thap Ba pagoda in Nha trang, Vietnam during Tet 2008 (Lunar New Year celebration), a round white stone with beautiful calligraphy purchased from a loving soul with such melancholy eyes, has become the daily reminder of loving myself first with 5 minutes each morning sitting still focusing solely on the stone, to clean the mind (before cleaning face and body) to live for love and be loving.

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương." 

"Thank you life each early morning waking up,
For giving me another day to love."

Một kỹ vật đơn giản chuyến du lịch tuyệt vời cùng gia đình, tham quan Tháp Bà ở Nha trang, hòn đá trắng thiên nhiên với hai câu thư pháp tuyệt đẹp, mua từ một tâm hồn yêu thương với đôi mắt buồn, đã trở thành sự nhắc nhở hằng ngày yêu mình trước tiên, ngồi yên tỉnh 5 phút mỗi buổi sáng nhìn tập trung vào cục đá tròn, như đang rửa sạch trí óc (trước khi rửa mặt và cơ thể) để sống cho yêu thương trọn từng ngày một.

Born for Love,
JNN 111

Thursday, September 24, 2009

Affirming this life mission: Born for LOVE


From my heart to yours,

Honouring my being born of true love, my blessed living as born to love truly, it is a privilege life mission to shine the guiding light with Born For Love.

Trân trọng cảm nhận mình đã sinh ra bởi tình yêu chân thật, đang sống diễm phúc sinh ra để yêu chân thành, xin vinh dự đảm nhiệm sứ mệnh đóp góp cho cuộc đời Sinh ra Cho Tình Yêu.

Love yourself, love others and love life always!

Yêu mình, yêu người và yêu đời mãi!

With smiling sound,
JNN 111